Nguyễn Tùng

Chào bạn, tôi là Nguyễn Tùng!

Sinh ra vào một ngày đẹp trời năm 1989, tại Hà Nội. Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Cuồng đá bóng, mê công nghệ.
Rất vui nếu được giao lưu và hợp tác với bạn. Kết nối với tôi: